Soi cầu chuẩn

Soi Cầu Xổ Số Chính Xác Nhất

Soi Cầu VIP Miền Bắc, Miền Nam

Soi cầu Siêu Lô vipSoChuan.pro là trang web cung cấp dịch vụ soi cầu lô đề miền bắc hàng ngày, giúp các bạn tham khảo số và kết quả soi cầu chính xác nhất.

Soi cầu Siêu Lô vipSoi cầu Siêu Lô vipKết quả soi cầu chuẩn và chính xác nhất là do hệ thống phân tích, tổng hợp, tính toán dựa vào kết quả xổ số những ngày trước đó.
Để có được con số Chính Xác Nhất các bạn nên liên hệ qua ZALO: 0565.589.748 hàng ngày. Chúng tôi luôn hỗ trợ 24/24!

Số Chuẩn - Phí Sau

Soi cầu dàn Đề 5 Số vip Soi cầu dàn Đề 20 Số vip MB (4 Triệu VNĐ)

THỐNG KÊ DÀN ĐỀ 20 SỐ MB

         NGÀY      

Đề 20 Số Víp TỈ LỆ 98%
HÔM NAY Đã chốt số
27/03/2021 Báo Số: 01, 03, 05, 07, 08, 09, 24, 32, 45, 54, 27, 72, 28, 49, 94, 56, 65, 58, 85, 59 Ăn Đề 01
26/03/2021 Báo Số: 23, 32, 24, 42, 25, 52, 26, 62, 68, 86, 34, 43, 47, 74, 79, 97, 12, 21, 13, 31 Ăn Đề 42
25/03/2021 Báo Số: 09, 90, 19, 91, 24, 42, 45, 54, 47, 74, 56, 65, 57, 75, 58, 85, 68, 69, 96, 79 Ăn Đề 19
24/03/2021 Báo Số: 02, 20, 25, 52, 29, 92, 57, 58, 85, 59, 95, 68, 86, 69, 96, 78, 87, 14, 41, 24 Trượt Đề
23/03/2021 Báo Số: 34, 43, 35, 39, 93, 47, 49, 94, 68, 69, 79, 97, 89, 98, 44, 99, 23, 32, 24, 42 Ăn Đề 39
21/03/2021 Báo Số: 05, 15, 17, 71, 19, 91, 35, 47, 68, 86, 69, 96, 35, 53, 45, 54, 79, 97, 44, 99 Ăn Đề 15
20/03/2021 Báo Số: 05, 50, 06, 60, 23, 32, 35, 46, 64, 40, 45, 54, 48, 67, 69, 96, 56, 65, 58, 79 Ăn Đề 40
20/03/2021 Báo Số: 23, 32, 27, 72, 45, 54, 46, 64, 47, 74, 35, 37, 73, 38, 83, 39, 48, 84, 49, 94 Ăn Đề 38
19/03/2021 Báo Số: 23, 24, 42, 26, 35, 37, 78, 87, 79, 97, 35, 53, 45, 54, 46, 64, 48, 84, 69, 96 Ăn Đề 24
18/03/2021 Báo Số: 22, 77, 33, 88, 45, 54, 47, 74, 68, 86, 78, 87, 69, 96, 79, 97, 89, 98, 99, 73 Ăn Đề 33
17/03/2021 Báo Số: 23, 32, 29, 92, 67, 69, 78, 89, 98, 99, 41, 15, 51, 68, 86, 02, 03, 30, 38, 83 Trượt Đề
16/03/2021 Báo Số: 14, 41, 15, 51, 16, 61, 18, 81, 34, 43, 45, 54, 46, 64, 57, 75, 58, 85, 59, 95 Ăn Đề 54
15/03/2021 Báo Số: 09, 18, 19, 91, 23, 24, 42, 25, 28, 29, 68, 79, 97, 35, 53, 37, 73, 56, 65, 57 Ăn Đề 24
14/03/2021 Báo Số: 06, 60, 07, 70, 46, 64, 48, 84, 78, 87, 79, 97, 58, 85, 59, 95, 67, 76, 23, 32 Ăn Đề 87
13/03/2021 Báo Số: 00, 55, 02, 20, 12, 21, 35, 53, 67, 76, 69, 96, 78, 87, 24, 42, 45, 54, 47, 74 Ăn Đề 12
12/03/2021 Báo Số: 12, 21, 14, 41, 35, 37, 73, 39, 93, 47, 49, 94, 57, 59, 95, 97, 98, 99, 89, 78 Ăn Đề 39
11/03/2021 Báo Số: 25, 52, 26, 62, 27, 72, 48, 49, 67, 68, 76, 86, 83, 84, 85, 88, 89, 98, 93 Ăn Đề 26
10/03/2021 Báo Số: 12, 17, 19, 24, 27, 29, 92, 39, 93, 45, 54, 47, 48, 84, 49, 94, 59, 95, 69 Ăn Đề 39
09/03/2021 Báo Số: 04, 40, 05, 50, 24, 42, 27, 72, 47, 74 , 48, 84, 49 ,94, 57, 75, 67, 76, 72, 45 Trượt Đề
08/03/2021 Báo Số: 57, 75, 58, 85, 59, 95, 67, 76, 69, 96, 47, 74, 48, 84, 49, 94, 27, 72, 12, 21 Ăn Đề 59
07/03/2021 Báo Số: 22, 23, 33, 34, 43, 35, 36, 63, 38, 83, 48, 84, 49, 94, 69, 96, 79, 97, 89, 98 Ăn Đề 33
06/03/2021 Báo Số: 08, 18, 81, 28, 82, 46, 64, 47, 74, 48, 69, 96, 78, 87, 79, 97, 89, 98, 25, 52 Ăn Đề 18
05/03/2021 Báo Số: 29, 92, 34, 43, 38, 83, 39, 49, 94, 78, 87, 79, 97, 45, 54, 46, 64, 18, 81, 47 Ăn Đề 92
04/03/2021 Báo Số: 23, 32, 27, 72, 54, 00, 06, 08, 80, 09, 90, 38, 39, 93, 48, 84, 49, 94, 58, 85 Ăn Đề 00
03/03/2021 Báo Số: 01, 10, 02, 20, 03, 30, 04, 40, 07, 70, 08, 80, 17, 71, 27, 72, 37, 73, 47, 74 Ăn Đề 10
02/03/2021 Báo Số: 34, 43, 54, 58, 85, 62, 65, 68, 86, 69, 83, 84, 89, 24, 42, 25, 52, 67, 76, 06 Ăn Đề 62
01/03/2021 Báo Số: 20, 22, 77, 23, 32, 67, 68, 86, 69, 96, 57, 75, 78, 87, 26, 62, 28, 82, 17, 71 Ăn Đề 77
28/02/2021 Báo Số: 27, 72, 28, 82, 29, 92, 36, 38, 83, 39, 45, 58, 59, 68, 78, 87, 89, 98, 44, 99 Ăn Đề 98
27/02/2021 Báo Số: 12, 13, 14, 25, 27, 29, 45, 54, 47, 74, 79, 97, 35, 53, 38, 83, 39, 93, 48, 84 Ăn Đề 13
26/02/2021 Báo Số: 13, 31, 23, 32, 25, 52, 34, 43, 35, 53, 38, 83, 39, 93, 67, 76, 69, 96, 89, 98 Trượt Đề
25/02/2021 Báo Số: 05, 50, 00, 55, 06, 60, 15, 51, 17, 71, 18, 81, 68, 86, 69, 96, 34, 43, 35, 53 Ăn Đề 55
24/02/2021 Báo Số: 01, 10, 05, 50, 15, 51, 25, 52, 27, 72, 29, 92, 64, 47, 48, 84, 49, 94, 68, 86 Ăn Đề 15
23/02/2021 Báo Số: 01, 10, 05, 50, 06, 60, 07, 08, 80, 09, 90, 13, 31, 24, 42, 25, 52, 26, 62, 36 Ăn Đề 10
22/02/2021 Báo Số: 07, 70, 09, 90, 14, 41, 15, 51, 16, 61, 24, 25, 52, 34, 43, 67, 68, 86, 69, 96 Trượt Đề
21/02/2021 Báo Số: 02, 20, 07, 70, 17, 71, 34, 43, 35, 53, 33, 88, 12, 21, 18, 81, 68, 86, 67, 76 Ăn Đề 07
20/02/2021 Báo Số: 35, 53, 48, 84, 49, 94, 76, 86, 79, 97, 02, 20, 30, 32, 34, 37, 06, 08, 80, 09 Ăn Đề 30
19/02/2021 Báo Số: 01, 02, 03, 07, 39, 93, 58, 85, 59, 95, 67, 76, 78, 87, 79, 97, 44, 99, 89, 98 Ăn Đề 03
Đã Lưu Thống Kê Trước Đó
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC